Om Svensk Fastighetslogistik AB

Fastigheter har väldigt stora ekonomiska värden. Ett bra underhåll ökar värdet på fastigheten och om det är en bostadsrättsförening så ökar det värdet på dess lägenheter. Med ett bra underhåll så hålls fastigheten också i ett gott skick vilket innebär en bättre boendemiljö, att fastigheten blir mer attraktiv och inbringar ett högre lägenhetspris vid en eventuell försäljning. Precis på samma sätt gäller det för fastighetsbolag, att kunna erbjuda välskötta fastigheter för att attrahera företagskunder. Bra underhåll är lönsamt.

Vår ambition är att medverka till att fastigheter är i bra skick, att fastigheter mår bra och att underhållsplaneringen fungerar bra.

Vi erbjuder en av marknadens bästa underhållsplaner. Underhållsplaner som gör all planering mycket lättare. Men vi släpper inte där, varje år sker uppdateringar och vi hjälper våra kunder med planeringen när vi träffas för den årliga genomgången. Vi skapar möjligheten för våra kunder att ha en välskött fastighet, få en god ekonomi, förenkla all planering och ha kontroll över fastigheten.

I framtiden hoppas vi att alla fastigheter har riktiga underhållsplaner. Kostnaden för en underhållsplan är väldigt låg i jämförelse med andra fastighetskostnader. Faktum är att kostnaden tjänas in ganska snabbt med god planering och bättre offerthantering, plus att fastigheten ökar i värde och ekonomin blir bättre.

Kontaktuppgifter

Svensk Fastighetslogistik AB
Hammarby Allé 149
120 65 Stockholm
Telefon 08-452 98 80

Offertförfrågan

Fyll i alla fält nedanför och kontrollera e-postadressen och telefonnumret en extra gång så återkommer vi som fort som möjligt till er.

  Bostadsrättsföreningen

  Kontaktperson

  E-post

  Telefonnummer

  Antal lägenheter

  Övrig information