Skapa en bra ekonomi

Genom att ha kontroll över ekonomin så skapas möjligheten att öka värdet på er fastighet. Med en bra ekonomi så skapas möjligheten att vårda och förbättra fastigheten på rätt sätt. Med en dålig ekonomi så försämras möjligheterna betydligt och skötseln av fastigheten blir sämre och därmed försämras också värdet. Underhållsplanen skapar möjligheten att ha kontroll över ekonomin och därmed se till att fastigheten hålls i gott skick.

Ta ut rätt månadsavgift

Om ett företag saknar kapital så är den på utförsbacken. Likaså är det för en fastighet, se alltid till att ha en bra ekonomi. Underhållsplanen hjälper er att beräkna att era avgifter ligger rätt. Ta alltid ut rätt månadsavgift!

Öka värdet med rätt underhåll

Att utföra underhåll vid rätt tillfälle sparar mycket pengar. Att underhålla onödigt tidigt fördyrar givetvis, men sällan speciellt mycket. Men missat underhåll är väldigt dyrt, alla åtgärder blir väsentligt dyrare, framför allt om det har börjat dyka upp akuta skador på huskroppen, kostnaderna kan bli förödande för en fastighet. Ha alltid rätt ekonomi så att ni kan ha bra underhåll, det säkrar fastighetens värde och nästan alltid höjer det värdet på fastigheten. En välskött fastighet har alltid ett högt värde.

Öka värdet på lägenheterna

Värdet på lägenheterna höjs betydligt om fastigheten håller ett gott skick och är välvårdad. Det är också viktigt att tänka på vissa visuella detaljer för att höja värdet, en snygg gård, målad och välskött entréparti etc. Bra detaljer som kan läggas in i underhållsplanen och som höjer lägenheternas värde med hundratusentals kronor vid en försäljning. Se till att ha ekonomi för att göra värdehöjande åtgärder som dessutom ökar boendemiljön.

En bra underhållsplan och god ekonomi ger bättre ränta

Räntekostnaderna är en stor utgift på en fastighet och allt fler banker efterfrågar riktiga underhållsplaner. En välskött fastighet med en bra underhållsplan får givetvis bättre räntor än en fastighet som inte är välskött och saknar underhållsplan. Bästa sättet att öka värdet på en fastighet och dess lägenheter är att ha en riktig underhållsplan och en god ekonomi, dvs. att ta ut rätt nivå på månadsavgifter. Och för en styrelse eller förvaltare så blir dessutom arbetet mycket enklare.

Offertförfrågan

Fyll i alla fält nedanför och kontrollera e-postadressen och telefonnumret en extra gång så återkommer vi som fort som möjligt till er.

  Bostadsrättsföreningen

  Kontaktperson

  E-post

  Telefonnummer

  Antal lägenheter

  Övrig information