Frilägg er tid – låt oss göra jobbet!

Alla fastigheter behöver riktiga underhållsplaner. En modern underhållsplan är en komplett sammanställning med årsplaneringar, åtgärdshistorik, ekonomiska kalkyler m.m. Den ska också vara lättläst, användarvänlig och funktionell för användaren. Att göra riktiga underhållsplaner tar tid, tid som ofta inte finns för en förvaltare.Låt oss göra jobbet istället och frilägg er arbetstid. Dessutom kan ni erbjuda era kunder riktigt bra underhållsplaner som dom kommer att uppskatta. Så boka gärna in ett möte, så berättar vi mer om hur vi kan få till ett bra samarbete.

Varför är vi en bra samarbetspartner?

Det första är att vi levererar de bästa underhållsplanerna som finns på marknaden. Lättöverskådliga, lätta att arbeta med och med uppdaterad historik, precis det som ska finnas med i en fungerande underhållsplan. Vi kommer in med nya ögon och upptäcker saker som ingen kanske har noterat tidigare, vår fastighetsgenomgång är väldigt ingående. Vi arbetar som en mycket nära partner och blir en stor nytta både för både er som förvaltare och er kund.

Ekonomiska fördelar

Eftersom vi är specialister på underhållsplaner så är vi väldigt skickliga på arbetsmomentet. Arbetet går fortare än om ni gör det själva, vilket innebär att det knappast blir billigare om ni gör jobbet själva (när lön, arbetsgivaravgift, sociala avgifter och försäkringar är betalda). Dessutom frilägger förvaltaren tid så att den hinner med sitt ordinarie jobb i stället, och framför allt frilägger debiterbar tid.

Frånsett detta så får ni de bästa underhållsplanerna att presentera till era kunder. Dessutom är det alltid bra med en utomstående som ser fastigheten med nya ögon. Och slutligen är det lättare med offerthanteringar och kunduppdrag som förvaltaren kan hantera och planera i god tid.

Boka ett möte

Då kostnaden inte blir högre än om ni gör underhållsplanerna själva och förvaltaren dessutom kan frilägga tid till annat så bör ett samarbete vara intressant. Dessutom får ni marknadens bästa underhållsplaner. Är ni intresserade så boka gärna in en tid för ett möte.