Få en genomgång av fastigheten

Med en underhållsplan så blir fastigheten genomgången och får en översyn. Då upptäcks fel eller brister och planering kan ske för åtgärd.

Underhållsplanering med tydliga åtgärder och kostnader

Underhållsplanen visar årsplanering för underhållet av fastigheten med beräknade kostnader för åtgärder på årsbasis. Alla kan då se vad det kostar per år och vad som bör åtgärdas. Planeringen för underhåll presenteras i en 5-årsplan, 10-årsplan och 30-årsplan, vilket underlättar för både den kortsiktiga och långsiktiga planeringen.

Alla får varsin underhållsplan

När underhållsplanen är klar så får alla i styrelsen varsin underhållsplan. Dialogen i styrelsearbetet blir mycket lättare då alla har samma information.

Åtgärdshistorik

Med åtgärdshistoriken så underlättas arbetet en hel del. Där läggs uppgifter in om vilken entreprenör som har anlitats, vilken tidpunkt och till vilken kostnad. En väldigt bra funktion nästa gång åtgärd ska ske. All gammal information är då snabbt tillgänglig.

Planering inför det nya året

Ni kommer att märka skillnaden på planeringsarbetet, hur mycket lättare och mer korrekt planeringsarbetet blir. Ni kommer att få ett betydligt enklare styrelsearbete.

Årlig uppdatering

En fastighet ska kontrolleras varje år så att fel upptäcks i tid, plus att underhållet justeras så att den ligger helt rätt. En underhållsplan ska uppdateras varje år så att den alltid är aktuell. Den nya uppdaterade underhållsplanen informerar om vad som behöver underhållas och åtgärdas inför nästa år, så att all planering är klar i förhand.

Offertförfrågan

Fyll i alla fält nedanför och kontrollera e-postadressen och telefonnumret en extra gång så återkommer vi som fort som möjligt till er.

  Bostadsrättsföreningen

  Kontaktperson

  E-post

  Telefonnummer

  Antal lägenheter

  Övrig information