Varför är vi en bra samarbetspartner?

Det första är att vi levererar de bästa underhållsplanerna som finns på marknaden. Lättöverskådliga, lätta att arbeta med och med uppdaterad historik, precis det som ska finnas med i en fungerande underhållsplan. Vi kommer in med nya ögon och upptäcker saker som kanske ingen har noterat tidigare, vår fastighetsgenomgång är väldigt ingående. Vi arbetar som en mycket nära partner och kan bli en stor nytta för er som fastighetsbolag.

Ekonomiska fördelar för fastighetsbolag

Eftersom vi är specialister på underhållsplaner så är vi väldigt skickliga på arbetsmomentet. Arbetet går fortare än om ni gör det själva, vilket innebär att det knappast blir billigare om ni gör jobbet själva (när lön, arbetsgivaravgift, sociala avgifter och försäkringar är betalda). Dessutom frilägger ni er egen arbetstid.

Frånsett detta så får ni de bästa underhållsplanerna att presentera till era kunder, partners, kollegor etc. Det finns ofta även positiva fördelar med en utomstående som ser fastigheten med nya ögon. Och slutligen gör underhållsplanen det lättare med offerthanteringar som förvaltaren kan hantera och planera i god tid.

Ombildning till bostadsrättsförening

Om ni äger en fastighet som ska ombildas till BRF eller vid en nybyggnation, att en BRF ska bildas, så vill vi gärna ha ett samarbete. Bostadsrättsföreningen får då en väldigt bra start från början. Här kan vi göra en väldigt stor nytta.

Hyresfastigheter

Om ni är ett fastighetsbolag med hyresrätter så avser underhållsplanerna främst skalskyddet och markområden. Lägenhetsunderhållet ligger oftast under förvaltarens eller fastighetsskötarens kontroll. Men undantag finns, och då får givetvis en dialog ske.

Kommersiella lokaler, köpcentrum

Fungerar väldigt bra. Givetvis med en mycket nära dialog med förvaltare, driftpersonal etc.

Stat och kommun

Underhållsplaner för alla typer av fastigheter, exempelvis skolor, förskolor, samlingslokaler etc. Egentligen det mesta, med undantag av större tekniska anläggningar såsom simhallar, ishallar etc. som har speciella tekniska funktioner.

Boka ett möte

Då kostnaden inte blir högre än om ni gör underhållsplanerna själva och ni dessutom kan frilägga tid till annat så bör ett samarbete vara intressant. Är ni intresserade så boka gärna in en tid för ett möte.