Ekonomisk analys

Med underhållsplanen får er förening ett ekonomiskt verktyg som underlättar budgetarbetet, vilket er ekonomiska förvaltare och revisor uppskattar. Vid varje årsplanering får ni ett värde för hur mycket som ska läggas in på underhållsbudgeten för nästkommande år.

Ekonomisk framtidsanalys

Ni kommer att få vägledning om vilken nivå era underhållskostnader kommer att vara inför framtiden. Ni kommer att se hur era kostnader kommer att ligga på 5 år, 10 år och 30 år. Utifrån det så ser ni hur föreningens ekonomi kommer att se ut framöver.

Ligger månadsavgifterna på rätt nivå?

Underhållsplanen är också ett verktyg för att se att månadsavgifterna ligger rätt. En korrekt uträknad månadsavgift ska täcka kostnaderna för att hålla fastigheten i ett bra skick, skapa en bra boendemiljö, höja värdet på lägenheterna och om det blir pengar över antingen amortera av lån eller göra investeringar som sänker kostnaderna i framtiden. Underhållsplanerna skapar möjlighet att få en god överblick över att månadsavgifterna ligger på rätt nivå.

Årlig uppdatering

En underhållsplan ska uppdateras varje år så att den är aktuell och korrekt. Vissa saker behövs justeras, vissa åtgärder måste tidigareläggas eller kan flyttas fram i tiden. Och ibland måste åtgärder tidsjusteras av ekonomiska anledningar. Det innebär också att de ekonomiska kalkylerna justeras så att de alltid är korrekta i underhållsplanen. Med en riktigt uppdaterad underhållsplan så är det enkelt för en styrelse att ha en bra kontroll över ekonomin.

Förbättra er rating & bankrelationer

Att visa att man har en god kontroll över ekonomin, skapar bättre möjligheter i bankrelationerna. Allt fler banker börjar efterfråga underhållsplaner och det finns egentligen ingen anledning att skjuta fram ett beslut om underhållsplan. Den är egentligen nödvändig för att ha kontroll över en fastighet och skydda dess värde. Möjligheten till en bättre rating ökar och med det lägre räntor på fastighetens lån. Lägre ränta innebär ofta väldigt stora förtjänster.

Offertförfrågan

Fyll i alla fält nedanför och kontrollera e-postadressen och telefonnumret en extra gång så återkommer vi som fort som möjligt till er.

  Bostadsrättsföreningen

  Kontaktperson

  E-post

  Telefonnummer

  Antal lägenheter

  Övrig information