Förenkla styrelsearbetet

Välkommen till en specialist på underhållsplaner. Svensk Fastighetslogistik hjälper bostadsrättsföreningar att ta fram underhållsplaner som är tydliga, lättöverskådliga och som underlättar styrelsearbetet betydligt. Ni kommer att spara tid, få en bättre planering för både underhåll och ekonomi. Våra underhållsplaner skapar ordning och reda i styrelsearbetet. Ni kommer att märka att styrelsearbetet blir betydligt enklare!

Boka gärna ett möte i vår kalender, även på kvällstid. Då visar vi hur våra underhållsplaner ser ut och hur ert styrelsearbete kan bli mycket enklare och effektivare.

Gör styrelsearbetet lättare

Utan att gå in för djupt på hur styrelsearbetet fungerar i de flesta föreningar, så kan vi med säkerhet säga att ert styrelsearbete kommer att bli enklare. Det som tar väldigt mycket tid i styrelsearbetet kommer nu att bli lättare, med en betydligt bättre kontroll över fastigheten.

Årliga uppdateringar

Att fastigheten gås igenom och underhållsplanen uppdateras varje år är egentligen en självklarhet. En underhållsplan ska alltid vara aktuell. Att planera inför nästkommande år så att underhållsbudgeten är klar, att eventuella offerter tas in i god tid underlättar styrelsearbetet mycket. Det bli helt enkelt väldigt mycket lättare.

Åtgärdshistorik

Ibland så slutar viktiga personer i styrelsen. Då försvinner ofta väldigt mycket kunskap och ingen vet när en åtgärd gjordes senast, vilket företag som åtgärdade och hur mycket det kostade. Med våra underhållsplaner så kan vi lägga in åtgärdshistorik, så att framtida styrelser lätt kan se dessa uppgifter. Ni kommer att se vilket företag som anlitades, vad som åtgärdades och till vilken kostnad. Historik som annars går förlorad när en viktig person slutar i styrelsen.

Underhållsplanen som styrdokument

Underhållsplanen är bostadsrättsförenings viktigaste styrdokument. Här samlas alla viktiga uppgifter om underhållskostnader, tidsplanering, ekonomiska kalkyler och åtgärdshistorik etc. Den är grunden för att ha en fastighet i gott skick, att skapa bra ekonomi och spara kostnader genom bra planering. Ett verktyg som skapar ordning och reda i styrelsearbetet. Ni kommer att märka att styrelsearbetet blir betydligt enklare!

Enklare styrelsearbete med en bra underhållsplan

Välkommen till en specialist på underhållsplaner. Svensk Fastighetslogistik hjälper bostadsrättsföreningar att ta fram underhållsplaner som är tydliga, lättöverskådliga och som underlättar styrelsearbetet betydligt. Ni kommer att spara tid, få en bättre planering för både underhåll och ekonomi. Våra underhållsplaner skapar ordning och reda i styrelsearbetet och tack vare att vi använder planeringsverktyget Planima så får ni tillgång till underhållsplanen direkt i webbläsaren och får koll på kommande åtgärder och kostnader. Ni kommer att märka att styrelsearbetet blir betydligt enklare!